Cơ quan quản lý nhà nước

TT Họ và tên Đơn vị công tác Website
1 Lê Quốc Thanh Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia http://www.khuyennongvn.gov.vn/
2 Lê Đức Thịnh Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT https://dcrd.gov.vn/
4 Phạm Thị Hồng Yến. Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế-
Liên minh HTX Việt Nam
https://vca.org.vn/
5 Nguyễn Ngọc Quang Hiệp hội DN doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề  nông thôn  http://www.varisme.org.vn/
6 Trần Văn Hiển Phó Trưởng Ban Đào tạo và Hội viên ;
Hiệp hội DN vừa và nhỏ –  VINASME
http://vinasme.vn/
7 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó chủ tịch Liên minh HTX Nam Định https://vca.org.vn/lien-minh-htx-tinh-nam-dinh-a19745.html